زندگی کن. عشق بورز. اثرگذار باش

سلام من حسین صفوی رفتارشناس و متخصص لایف کوچینگ هستم. بهت کمک می کنم بتوانی زندگی کردن را به جای فقط زنده ماندن انتخاب کنی و یاد می دهم چطور بتوانی عشق بورزی و احساسات را بروز دهی تا دنیای اطرافت معنادار شود و همچنین کمک میکنم بتوانی در زندگی فرد اثرگذاری باشی چه برای خودت و چه در زندگی دیگران و از بودنت لذت ببری.

لایف کوچینگ

لایف کوچنیگ چیست و چرا ما این کار را انجام می دهیم: کاری که در لایف کوچینگ انجام می شود متفاوت از کاری است که مشاور، منتور و یا تراپیست انجام می دهد. در این فرایند ابتدا زندگی فرد از زوایای متعدد بررسی می شود و سپس به بررسی چالش هایی که فرد در زندگی با آن روبرو است می پردازیم. این چالش ها می تواند در زمینه ارتقا کیفیت زندگی فرد، تغییر لایف استایل، سیاستمداری، بهبود و توسعه مالی و کاری یا بهبود روابط عاطفی باشد. فلسفه کاری ما این است که زمانی فرد واقعا احساس خوشبختی می کند که بتواند در زندگی اش تبدیل به یک فرد مهم شود و در کنارش بتواند عاشقانه عشق بروزد و به جای صرفا زنده ماندن زندگی کند یعنی بتواند به نقطه ای برسد که لذت هایی که دوست دارد را بچشد و آن ها را وارد سبک زندگی اش کند. ما قضاوت نمی کنیم کمک می کنیم.