آلفا کوچینگ تلفنی

  • 60 دقیقه
  •  تحلیل و درک مشکل
  •  شناخت و کشف الگوی آلفا
  •  ارائه بهترین راه کار

آلفا کوچینگ حضوری

  • 60 دقیقه
  •  تحلیل و درک مشکل
  •  شناخت و کشف الگوی آلفا
  •  ارائه بهترین راه کار
Instagram: @asargozari

اگر سوال یا مشکل شما کوچک می باشد می توانید به رایگان از طریق دایرکت اینستاگرام بپرسید.