اگر می خواهی بصورت تخصصی تر و حرفه ای تر بتوانی تبلیغاتی را بسازی که علاوه بر اثربخشی، میزان سوددهی بالایی را هم داشته باشد باید بدانی چطور می توانی از دیزایر های انسانی در تبلیغ نویسی و بازاریابی عصبی استفاده کنی.

در این ویدیو یک ساعته در کنار جناب آقای حاتم طهرانی به صورت تخصصی درباره این موضوع گفتگو می کنیم.

دیدن این ویدیو برای دوستانی که در زمینه تبلیغ نویسی فعالیت می کنند شدیدا پیشنهاد می شود.

 

شندین پادکست صوتی:

 

همچنین می توانید این ویدیو را در اینستاگرام مشاهده نمایید:

 

قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم: