وقتی که همه چیز برهم میریزد باید این کار را انجام دهی

در مسیر موفقیت اتفاق می افتد که همه چیز مطابق میل پیش نمی رود یا خیلی راحت تر بگویم همه چیز به یکباره خراب می شود.

می دانی هدف چیست و باید چطور به سمتش حرکت کنی اما نتیجه آنطور که می خواهی رخ نمی دهد.

در اینگونه مواقع باید خیلی واضح تر و دقیق تر به الگوها یا افراد الهام بخشی که در نظر گرفتی نگاه کنی. ببین کجای کار را متفاوت از آنها انجام می دهی.

و از همه مهمتر در کل مسیر باید بدانی همواره باید یاد بگیری و آموزش ببینی و تک تک آموزش ها را درک کنی و انجام دهی.

و اگر آدم مهمی در زندگی ات هست به وضوح شرایط فکری ات را برایش توضیح بده. شاید او نتواند مستقیما بهت کمک کند اما همینکه درکت می کند باعث میشود قسمتی از کار راحت تر شود و با خیال آسوده تر پیش بروی.