راز ثروت مخفی شده در هرم ایلومیناتی

زمانی که راز مخفی شده در هرم ایلومیناتی ها را کشف کنی متوجه خواهی شد چرا تا به امروز به ثروتی که می خواهی نرسیدی و چطور می توانی این شرایط را تغییر دهی.

در این مقاله هدف من نه تایید وجود ایلومیناتی هاست و نه رد کردن وجود آنها. چیزی که بسیار مهمه، هرمی است که به ایلومیناتی ها نسبت می دهند.

این هرم از چند بخش تشکیل شده است که خیلی کوتاه آنها را توضیح می دهم.

راز ثروت هرم ایلومیناتی

به ترتیب از بالا به پایین در هرم ایلومیناتی این لایه ها وجود دارد:

  • چشم جهان بین
  • ملکه ایلومیناتی
  • شورای 13 نفره
  • انجمن 300 نفره
  • خانواده های قدرتمند
  • اتاق فکر
  • کنترل بر وضعیت مالی جهان
  • کنترل جمعیت جهان

اما در پایین ترین سطح از این هرم انسان های معمولی هستند که به آنها بردگان همیشه بدهکار گفته می شود.

 

ویژگی بارز بردگان همیشه بدهکار چیست؟

افرادی که همیشه خواهان چیزهای بهتر و بیشتر هستند اما هیچگاه نمی دانند چه چیزی را می خواهند و چرا آن چیز را می خواهند. این دسته از مردم یک سیر مشخصی برای زندگی خود دارند.

راز ثروت هرم ایلومیناتی

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنی سیر زندگی بردگان همیشه بدهکار بسیار ساده است. متولد می شوند، دنبال مدرک و تحصیلات و شغل (برای پول و نه بر اساس علاقه) می روند و سپس رنج ها زیادی را در طول زندگی می چشند. مانند رنج ثابت کردن خود به دیگران یا بهتر شدن از اطرافیان و…

سپس مالیات خود را به دولت ها می دهند.

مالیاتی که باید به دولت ها بدهند دو بخش دارد:

  • بخش اول: احساس کنند نقشی در تایین سیاست دارند.
  • بخش دوم: مشاهده کردن تلویزیون و اخبار.

با مشاهده اخبار و تلویزیون سبب می شوی نظام باوری ات تغییر کند و دائما احساس کم بودن کنی در نتیجه برای دولت ها بسیار مهره خوب و ضعیفی محسوب می شوی که ناخودآگاه در راستای ارضا امیال آنها در حرکت هستی.

و در بخش بعدی همیشه بدهکار خواهی بود. یعنی دائما چیزهایی را می خواهی و برای بدست آوردن آنها شبانه روز کار می کنی. ام هیچگاه نمی فهمی چرا آن چیز ها را می خواهی. پس وارد حلقه بی پایانی از نیازهایی می شوی که هرگز دلیل آن را نمی دانی.

در آخرین مرحله هم وارد بازنشستگی می شوی و چون سیستم باوری ات تا به این زمان بسیار آسیب دیده است تبدیل به فرد ناامیدی می شوی که آماده مرگ است.

احتمالا این الگو رفتاری را در والدین خود مشاهده کرده ای.

 

کلید ثروت در هرم ایلومیناتی:

همانطور که در کل این مراحل دیدی کلید اصلی قرارگیری در کف این هرم یعنی بردگان همیشه بدهکار این است که نظام باوری مخربی داشته باشی. نکته قابل تامل درباره سیستم باوری این است که:

ما به چیزهایی که می بینیم باور نداریم. ما فقط چیزهایی را می بینیم که به آن باور داریم.

هماطور که قبلا در مقاله بزرگترین مانع ثروت گفته بودم ذهن ما اتفاقات را فیلتر می کند و صرفا اتفاقاتی را صحیح می پندارد که متناسب به سیستم باوری مان باشد و مابقی اتفاقات را اشتباه یا تصادفی می پندارد و بعد از مدتی آنها را به دست فراموشی می سپرد.

حالا برای اینکه متوجه شوی چرا تا به امروز به ثروت نرسیدی باید این سوال مهم را پاسخ بدهی:

تا به امروز هدف من از زندگی کردن چه بوده است؟

اگر پاسخ این سوال کاملا شفاف و واضح نباشد متوجه می شوی چرا به اهدافی که می خواستی نرسیدی. البته من قبلا در مقاله ای درباره تاری هدف صحبت کردم که می توانی آن را مطالعه کنی.

 

مشاهده نسخه یوتیوب این درس: