بزرگترین مانع رسیدن به موفقیت مالی

تا به حال شده از خودت بپرسی چرا بر خلاف میل و تلاش هایم هیچوقت به آن میزان از موفقیت مالی که می خواهم نمی رسم؟

احتمالا بله.

برای درک این موضوع باید به سیستم باوری مغز رجوع کنیم.

بر اساس تجربیاتی که از همان کودکی بدست می آوریم باورهای ما شکل می گیرند. حالا این باورها در بزرگسالی نقش یک فیلتر را بازی می کنند.

بطور مثال اگر من در خانواده مرفهی بدنیا آمده باشم و ذهنیت والدینم نسبت به مسائل مالی همواره مثبت بوده باشد چنین اتفاقی در ذهن من می افتد.

سیستم باوری من فقط اتفاقاتی را واقعی و صحیح و غیر شانسی می داند که با شکل کلی خود هماهنگ باشد

 

در طول شبانه روز اطراف ما اتفاق های خوب و بد زیادی رخ می دهد. نقش سیستم باوری فیلتر کردن اتفاق ها است.

آن اتفاق هایی که هماهنگ با شکل کلی سیستم باوری من است را به عنوان اتفاق واقعی و درست تشخیص می دهد و مابقی اتفاق هایی که هماهنگی ندارد را تصادفی می داند و در مدت کوتاهی آن ها را به دست فراموشی می سپرد.

حال اگر من در خانواده متوسط یا ضعیفی بدنیا آمده باشم و ذهنیت والدینم درباره پول نامناسب باشد، سیستم باوری من شکل متفاوتی به خود می گیرد.

و تنها اتفاق های منفی درباره پول را صحیح می داند و مابقی اتفاق های مثبت را اتفاقی و غیر واقعی می پندارد.

مطالعات نشان داده کودکانی که در خانواده ثروتمند بدنیا می آیند به مراتب شانس بسیار بیشتری را نسبت به سایر کودکان برای ثروتمند شدن در بزرگسالی دارند.

پس قبل از اینکه من بتوانم کوچکترین قدمی در جهت پیشرفت مالی بردارم نیاز دارم نسبت به سیستم باوری خودم آگاهی پیدا کنم.

در پست بعدی توضیح می دهم چطور می توانیم اولین قدم را در جهت موفقیت مالی برداریم. یعنی متوجه می شویم چطور می توانیم بر اهمال کاری هایمان غلبه کنیم.

 

مشاهده نسخه یوتیوب این درس: