سلام دوست عزیزم.

برای دریافت ایمیل ها از این پس در اینباکس کافی است ایمیلی که از طرف safavi@asargozari.com را در پوشه Promotion (تبلیغات) دریافت کرده ای را  بگیری و داخل پوشه Primary (اصلی) بکشی.

به همین راحتی از این پس می توانی تمام ایمیل های مهمی که در جهت رشد کسب و کارت ارسال می کنیم را در پوشه اصلی دریافت کنی.

 

دوستدار تو

حسین صفوی