نوشته‌ها

استراتژی ساده افزایش مشتری برای کسب و کار پوشاک

دیشب تصمیم گرفتم از خانه بیرون بزنم و در خیابان های اطراف خانه قدم بزنم.

در  خیابان خلوتی که برای قدم زدن انتخاب کرده بودم، چشمم به فروشگاه پوشاکی افتاد که پر از مشتری بود.

چند متر آنطرف تر هم یک مغازه پوشاک دیگر بود. با اینکه ماشین های پارک شده تا جلوی آن مغازه هم رسیده بودند، اما داخل مغازه دومی مشتری نبود.خلوت بود و سوت و کور!!!

ادامه مطلب