نوشته‌ها

زمان در رابطه

زمان در رابطه خیلی چیزها را مشخص می کند. زمان کمک می کند که نقاب ها افتاده شود و آدم ها خود واقعی شان را نشان دهند.

ادامه مطلب