نوشته‌ها

زمان در رابطه چه چیزهایی را مشخص می کند و چطور می توانیم آنها را زودتر بفهمیم

زمان در رابطه خیلی چیزها را مشخص می کند. زمان کمک می کند که نقاب ها افتاده شود و آدم ها خود واقعی شان را نشان دهند.

ادامه مطلب