نوشته‌ها

روانشناسی فحش

همه جا می گویند فحش و ناسزا بد است اما من این طور فکر نمی کنم چرا که فحش هایی که یک فرد می دهد می تواند پرده از مشکلات شخصیتی و روان فرد بر دارد.

یکی از سریع ترین راه ها برای شناخت یک فرد، دقت کردن به فحش هایی است که می دهد.

احتمالا بعد از خواندن این مقاله خیلی راحت تر می توانی متوجه شخصیت و آسیب هایی که یک فرد در گذشته خورده است شوی.

اما قبل از اینکه این موضوع را باز کنم اجازه بده یک داستان کوتاه برایت تعریف کنم. داستانی که مرا وادار کرد در این باره تحقیقاتی را شروع کنم.

ماه ها پیش من با شخصی در ارتباط بودم. یک مسئله کوچک پیش آمد.

ادامه مطلب