نوشته‌ها

روانشناسی پول خرج کردن

تا به حال شده از خودت بپرسی این پول های کوفتی که من درمیارم کجا غیبشان می زند که من هیچوقت در مسیر استقلال مالی قرار نمی گیرم؟

احتمالا اولین فکری که به ذهنت خطور می کند این است که:

آهان بله. من در ایران هستم و دولت با عدم مدیریت صحیح اقتصادی اش سبب نابودی ارزش پول من می شود.

من هم یک زمانی اینطوری فکر می کردم و آنجا متوجه شدم سیاست خیلی کثیف است.

ادامه مطلب