نوشته‌ها

ازدواج به سبک ایرانی

من سال ها درباره ازدواج به سبک ایرانی تحقیق کردم و فهمیدم این دقیقا چیزی است که همیشه دنبال آن بودم و حالا بهت می گویم چرا؟

من تا به حال مست نشده ام اما از یکی از دوستانم شنیده ام مستی حال خیلی خوبی است.

می توانی فارغ از تمام غم های دنیا چند ساعتی از زندگی کردن لذت ببری.

قشنگی مستی اینجاست که اول عمل می کنی بعد فردا صبحش فکر می کنی که چه غلطی کرده ای.

ادامه مطلب