نوشته‌ها

تتلو اختلال روانی

سوالی که این روز ها به شدت پرسیده می شود این است که آیا امیر تتلو اختلال روانی دارد یا خیر؟ اگر دارد چه اختلالی است؟

ادامه مطلب