نوشته‌ها

بازگشت به رابطه قبلی

وقتی یک رابطه عاطفی تمام می شود بعضی وقت ها دلمان می خواهد به رابطه قبلی بر گردیم.

در ابتدا سعی می کنیم دلایل منطقی برای برنگشتن پیدا کنیم اما هر چی که بیشتر دنبال اینگونه دلایل می گردیم بیشتر کشش پیدا می کنیم تا رابطه قبلی را برگردانیم.

حالا زمان اوضاع وخیم تر و حادتر می شود که بطور مثال یک زوج عاشق را می بینیم. ناگهان دلمان برای نفر قبلی تنگ می شود. دوست داریم در رابطه با او با دیگران صحبت کنیم.

مهم هم نیست درباره خوبی های او صحبت می کنیم یا بدی های او یا سعی می کنیم او را تحقیر کنیم. هر چه که باشد دوست داریم درباره او صحبت کنیم چون از درون دوست داریم او برگردد.

حالا ماجرای خوب یا بد صحبت کردن ما درباره او بر می گردد به اینکه می خواهیم چقدر خودمان را قوی و کامل جلوی دیگران نشان دهیم.

رفتار و حس عجیب و غریبی است مگرنه؟ نگران نباش اکثر مردم همینطور هستند. روانی نیستی اما بازی های روان خودت را می خوری و عمده این بازی ها برای جبران خسارت است.

زمانی که رابطه تمام می شود ما هر چه که باشیم باز هم خسارت می بینیم و به نوعی تلاش می کنیم این خسارت را جبران کنیم.

در این مقاله می خواهم به 5 دلیل روانشناسی که سبب می شود به خواهی به رابطه قبلی برگردی اشاره کنم.

ادامه مطلب