پرداخت شما با موفقیت انجام گردید و در سیستم ثبت شد.

کد اختصاصی آکادمی تبلیغ نویسی میراث شما:

MIRAS140S5HGENS1MVIP

این کد را به ایمیل safavi@asargozari.com به همراه نام و نام خانوادگی ارسال فرمایید

یا برای شماره موبایل ۰۹۱۲۴۲۵۸۹۱۱ ارسال فرمایید.

پنل کاربری شما در ۴۸ ساعت آینده آماده استفاده خواهد بود و اطلاعات ورود برای تان ایمیل می شود.

قطعا میراث تنها فاصله بین نسخه فعلی تو با نسخه تبلیغ نویس ات خواهد بود. در عین ناباوری در آکادمی میراث مشاهده خواهی کرد که چطور تبدیل به تبلیغ نویس درجه یکی می شوی که می توانی صفحات فروشی بنویسی که دیوانه وار بفروشند و دیگران آرزوی کار کردن با تو را داشته باشند.