در این ویدیو یک گپ دوستانه با کسانی که می خواهند بتوانند زاویه دید شان را در تولید محتوا تغییر دهند می زنم.

حقیقت داستان این است که هنوز روش رایج تولید محتوا در ایران همان روشی است که در سال ۹۱ و ۹۲ استفاده می شد. چندین و چند سال از آن سالها می گذرد اما هنوز اکثر افراد همان الگو سابق را اجرا می کنند.

ایران امروز، مخاطب امروزت دیگر ذائقه ده سال پیش را ندارند. تغییر کرده اند.

یک نگاه به جامعه بیانداز!

آری. همه چیز تغییر کرده است. از فرهنگ بگیر تا ادبیات گفتاری.

چطور انتظار داریم برند مان متفاوت عمل کند زمانی که خودمان هنوز از الگو تولید محتوا تکراری و قدیمی استفاده می کنیم؟

اگر امروز می خواهی محتوا برنده را تولید کنی باید از سبک همیشه خشک و جدی رو به طنز یا کمدی بیاوری.

در مقالات آینده مقوله کمدی را بیشتر و بیشتر باز خواهم کرد.

 

دوستانی که خارج از ایران هستند می توانند این ویدیو را در یوتیوب مشاهده نمایند https://www.youtube.com/watch?v=tC1gqaLV_Tw