اگر دنبال فرصتی دوباره برای بدست آوردن اعتبار و قدرت هستی این کتاب برای توست

استراتژی تولید محتوایی که در ذهن و قلب مخاطب برای همیشه ماندگار می شود و به مصرف بیشتر آن اعتیاد پیدا می کنند

اسراری که در این کتاب یاد خواهی گرفت

  • استراتژی محتوا همیشه برنده

  • راز تولید محتوایی که از آن بی خبری

  • مرگ تولید محتوا به روش کلاسیک و رایج آن در ایران

  • چطور محتوای ربایشی ایجاد کنیم

  • 3 قاعده ای که می تواند هر محتوایی را سودآور کند

  • بهترین فرمت تولید محتوا در شرایط کنونی