انتقام از خیانت (چطور بازی انتقام و رابطه های خارج از زناشویی شکل می گیرند)

انتقام از خیانت

همسرم بهم خیانت کرده و من نمی توانم آرام بگیرم. باید بهش خیانت کنم تا بفهمه یک من ماست چقدر کره داره!

یکی از دلایل خیانت، انتقامی است که فرد می خواهد از همسر خود بگیرد اما سوال اینجاست که چرا فرد به چنین تصمیمی می رسد.

ادامه مطلب

چگونه یک نفر را با بازی روانی بکشیم (روانشناسی چالش نهنگ آبی)

چگونه یک نفر را بکشیم

احتمالا تاکنون چیزهایی درباره چالش نهنگ آبی شنیده ای. بازی اینترنتی که روی گوشی اجرا می شود که 50 مرحله دارد و در 49 مرحله از فرد کارهای نسبتا کوچکی می خواهد و سپس در مرحله 50 ام فرد را به سوی خودکشی می کشاند.

ادامه مطلب

واقعا زشتی یا دچار اختلال روانی خود زشت پنداری body dysmorphic شده ای؟

اختلال روانی خود زشت پنداری

از آن چیزی که در آیینه می بینی راضی نیستی؟ احساس می کنی زشتی؟ تصمیم داری عمل های زیبایی انجام بدی؟

هیچ اشکالی ندارد اما قبلش این مقاله را با دقت بخوان شاید واقعا زشت نیستی و دچار اختلال خود زشت پنداری (body dysmorphic (BDD شده ای.

ادامه مطلب

مهمترین معیارهای ازدواج موفق و لذتبخش واقعا چیست؟

مهمترین معیارهای ازدواج موفق

زمانی که در مشاوره هایم درباره مهمترین معیارهای ازدواج سوال می کنم تقریبا همه یک لیست بلند و بالا از آرزوهای برآورده نشده شان به من می دهند و به نوعی انتظار دارند فردی پیدا شود و آن ها را خوشبخت کند.

اما سوال من همیشه در اینگونه موارد این بوده که اگر تو در طی بیست، سی سالی که زندگی کردی نتوانستی خودت را خوشبخت کنی چطور انتظار داری منجی از راه برسد و تو را خوشبخت کند. تو هنوز واقعا خودت هم نمی دانی از زندگی چه چیزی می خواهی و چطور می توانی احساس خوشبختی کنی آنگاه انتظار داری غریبه ای بیاید و همه این ها را بداند؟

ادامه مطلب