پرداخت شما با موفقیت انجام گردید و در سیستم ثبت شد.
کد اختصاصی آکادمی زبان بدن شما:

BLMCME1BAGS7X0001

این کد را به دایرکت اینستاگرام @asargozari به همراه نام و نام خانوادگی ارسال فرمایید

 

یا برای شماره موبایل ۰۹۱۲۴۲۵۸۹۱۱ ارسال فرمایید.

 

پنل کاربری شما در ۴۸ ساعت آینده آماده استفاده خواهد بود و اطلاعات ورود برای تان ایمیل می شود.