نوشته‌ها

آنالیز زبان بدن مستند چند همسری نوید ابراهیمی. چه چیزی را سعی داشتند پنهان کنند؟

چندی پیش مستند چند همسری ساخت و پخش شد که جنجال های زیادی را به پا کرد.

من در این ویدیو قصد دارم زبان بدن را آنالیز کنم تا متوجه شوم چه چیزهایی را سعی داشتند از چشم بیننده پنهان نگه دارند.

ادامه مطلب