نوشته‌ها

آنالیز زبان بدن پرونده قتل آماندا. آیا او واقعا یک قاتل خونسرد است؟

آماندا خبرنگرا مشهور ایتالیایی است که متهم به قتل دوستش می شود.

او در حکم اولیه دادگاه به ۲۶ سال حبس محکوم می شود.

ادامه مطلب