نوشته‌ها

تکنیک داستان گویی

مردم عاشق برندت خواهند شد اگر این تکنیک داستان گویی را بدانی

آیا تا به حال به این فکر کرده ای که دیگران چقدر به نوشته هایت اهمیت می دهند؟

چه احساسی پیدا می کنی اگر بفهمی کسی ارزش نوشته هایت را نمی فهمد؟

اگر بفهمی نوشته هایت خوانده نمی شوند، باز هم انگیزه نوشتن خواهی داشت؟

ادامه مطلب