نوشته‌ها

آنالیز زبان بدن بیل گیتس. چرا از شیوع ویروس کرونا خوشحال است؟

در این قسمت می خواهیم زبان بدن بیل گیتس را با همدیگر آنالیز کنیم تا متوجه شویم آیا شایعاتی که درباره او گفته می شود حقیقت دارد یا خیر.

ادامه مطلب