نوشته‌ها

آیا ایمیل مارکتینگ مرده است؟ جایگزین ایمیل مارکتینگ چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

تصور کن مجبور هستی برای ادامه کسب و کارت یک شریک انتخاب کنی تا بتوانی کارها را ۵۰/۵۰ بین او و خودت تقسیم کنی.

آیا عاقلانه است پدر پدربزرگت را به عنوان شریک انتخاب کنی؟

ادامه مطلب