بنا به درخواست مکرر دوستان عزیز امروز به سراغ تحلیل زبان بدن مسیح علی نژاد مدافع حقوق زنان در ایران رفتیم تا متوجه احساسات واقعی او شویم.

کلیپی که چند روز پیش منتشر کرد باعث سر و صدای زیادی شد و طبیعتا دایرکت من پر شد از این کلیپ.

به شخصا از سیاست خوشم نمی آید اما با این وجود تصمیم گرفتم مسیح علی نژاد را به لحاظ زبان بدن در این کلیپ آنالیز کنم.

خیلی خب بریم سراغ تحلیل:

مشاهده نسخه یوتیوب: