تا به امروز چندبار برای تشخیص ندادن یک گریه فیک از گریه واقعی مجبور شدی تصماتت را تغییر دهی یا شایدم تصمیماتی که گرفته باشی که از آن ها راضی نباشی؟

زیاد مگرنه؟

خیلی وقت ها ما جایی تصمیمی را می گیریم و نتایج این تصمیم بقدری ادامه دار هستند که شاید تا به امروز بتوانیم رنگ و بوی آن ها را در زندگی فعلی خود ببینیم و بچشیم.

به همین خاطر تصمیم گرفتم در این ویدیو روش تشخیص گریه واقعی از گریه دروغین یا همان اشک تمساح را یاد بدهم. برای اینکار به سراغ یکی از ویدیو های آذین هخامنش، اینفلونسر خوب اینستاگرام رفتیم تا بتوانیم زبان بدن گریه واقعی یا دروغین را با همدیگر بررسی کنیم.

مشاهده نسخه یوتیوب: