دارلی روتیر مادری اهل تگزاس بود که متهم به قتل فرزند پنج ساله و شش ساله خود شد.

دارلی سعی در فریب بازپرس ها و دادگاه داشت به همین خاطر برای من بسیار جالب بود که زبان بدن او را هنگام مصاحبه با بازپرسش تحلیل کنم

مشاهده نسخه یوتیوب ویدیو: