آیا تو هم برای نوشتن شعار برند این اشتباه خجالت آور را انجام می دهی؟

آیا تو هم برای نوشتن شعار برند این اشتباه خجالت آور را انجام می دهی؟

یکی از متداول ترین سوال هایی تقریبا هر روز از من در دایرکت اینستاگرام پرسیده می شود این است که: چطور شعار برندم را بسازم؟ این شعاری که انتخاب کردیم خوبه؟ شعار برندمان باید خاص باشد یا عمومی؟ و… اگر تو هم مانند سایر دوستان دغدغه انتخاب شعار برند داری پیشنهاد می...
چرا با خواندن کتاب نمی توانیم متخصص شویم؟ (راز بزرگ تبلیغ نویسی که نباید بدانی)

چرا با خواندن کتاب نمی توانیم متخصص شویم؟ (راز بزرگ تبلیغ نویسی که نباید بدانی)

احتمالا با دیدن این تیتر با خودت می گویی: اوه خدای من، یعنی چی که با خواندن کتاب نمی توان متخصص شد؟ در صورتی که هر مدرسی که می شناسم می گوید باید برای متخصص شدن کتاب خواند! این یک راز تبلیغ نویسی است که تا به امروز فقط به مشتریانم یا کسانی که از نزدیک با آن ها برخورد...
چطور قصه گویی در تبلیغ نویسی می تواند ما را برای همیشه در ذهن خواننده ماندگار کند؟

چطور قصه گویی در تبلیغ نویسی می تواند ما را برای همیشه در ذهن خواننده ماندگار کند؟

تا به امروز درباره موضوعات مختلفی در تبلیغ نویسی صحبت کرده ام اما امروز در این مقاله میخواهم یکی از مهمترین موضوعات تبلیغ نویسی یعنی قصه گویی صحبت کنم. اگر به تبلیغ نویسی علاقه داشته باشی احتمالا بارها شنیده ای که نوشتن تیتر بسیار مهم است. درست است تیتر مهم است و این...