استراتژی ساده افزایش مشتری برای کسب و کار پوشاک

دیشب تصمیم گرفتم از خانه بیرون بزنم و در خیابان های اطراف خانه قدم بزنم.

در  خیابان خلوتی که برای قدم زدن انتخاب کرده بودم، چشمم به فروشگاه پوشاکی افتاد که پر از مشتری بود.

چند متر آنطرف تر هم یک مغازه پوشاک دیگر بود. با اینکه ماشین های پارک شده تا جلوی آن مغازه هم رسیده بودند، اما داخل مغازه دومی مشتری نبود.خلوت بود و سوت و کور!!!

ادامه مطلب

استراتژی رشد کسب و کار فست فود سیار و کافه سیار

دیشب در مسیر برگشت از تئاتر بودم که در مسیر چند کافه سیار و فست و فود سیار دیدم.

کنار یکی از فست و فود های سیار ماشین را نگه داشتم و چندتا ساندویچ سفارش دادم. آخر شب بود و تقریبا کسی در خیابان نبود به همین خاطر چند دقیقه ای تا قبل از اینکه غذاها آماده شوند با همدیگر تو این هوای سرد زمستانی گپ زدیم.

ادامه مطلب