شاید امروز سخت ترین کار موفق شدن در شغل های هنری باشد. منظورم به لحاظ تکنیکی یا سواد کاری نیست بلکه در رابطه با کسب و کار و سفارش کار صحبت می کنم.

اگر بخواهیم بگوییم که فضای ایران طوری است که هر کسی می تواند فقط با داشتن سواد هنری موفق شود دور از واقعیت باشد.

شاید امروز در ایران داشتن پارتی یا سرمایه کلان عنصری جدا نشدنی برای موفقیت در کسب و کارهای هنری باشد.

درسته که این راه مرسوم برای موفقیت در رشته های هنری است اما هنوز یک راه دیگر برای موفقیت وجود دارد که کمتر کسی آن را می داند یا استفاده می کند پس فرصت طلایی است برای کسانی که می خواهند سالم برنده این رقابت باشند.

امروز تا دلت بخواهد آموزش های کاربردی و خوب برای متخصص شدن در رشته های هنری وجود دارد. اما به طور عجیبی کسی در رابطه با موفقیت کسب و کار در این رشته ها صحبت نمی کند.

البته این موضوع می تواند ۲ حالت داشته باشد.

  1. نمی خواهند بگویند.
  2. نمی دانند.

در طول این سالها مشاور تعداد کمی از کسب و کارهای هنری بودم که به موفقیت های بزرگی دست پیدا کردند اما نکته جالب اینجا بود که آن ها نیز به هر علتی مایل نبودند همان مسیر را به کارآموزان خود یاد بدهند.

به همین خاطر تصمیم گرفتم در این ویدیو روی این موضوع متمرکز شوم.

اینستاگرام: