صفحه اصلی

آیا می خواهی بیشترین میزان اثرگذاری روی افراد را داشته باشی؟

میزان اثرگذاری ما هنگام صحبت کردن به ترتیب بستگی به این سه عنصر دارند.

  •  55% زبان بدن
  •  38% تنالیتی صدای
  •  7% کلمات

نتایج تحقیقات نشان می دهد که عموم مردم فقط از 17% توانایی اثرگذاری شان استفاده می کنند و به همین خاطر است که عموما دچار بدفهمی یا عدم درک می شوند. ما می توانیم کمک کنیم که از 100% این پتانسیل استفاده کنی تا به بیشترین میزان اثرگذاری دست پیدا کنی.

آیا می خواهی در هر جمعی تبدیل به محبوب ترین فرد شوی؟

ما انسان ها موجوداتی اجتماعی هستیم و طبیعتا ایزوله شدن و تنهایی باعث ایجاد مشکلات حادی در روح و روان ما م می شود.

با این وجود عده ای بسیار کمی از افراد هستند که توانایی ارتباط برقرار کردن موثر را با دیگران و حتی غریبه ها دارند.

ما می توانیم بهت کمک کنیم تا نه تنها بتوانی به خوبی و سادگی با دیگران ارتباط برقرار کنی و دوستان زیادی بدست بیاوری بلکه بتوانی اثر ماندگار در ذهن آنان بگذاری تا جایی که دلیل جمع شدن ها و دورهمی ها وجود تو باشد.

پیدا کردن عشق واقعی سخت است اما مراقب از آن سخت تر است!

انگار با هم بودن و تجربه کردن عشق واقعی زمان پدر و مادرهای ما راحت تر بود.

چرا که در آن زمان همه چیز ساده تر بود و مردم کم خطر تر بودند. امروز نه تنها فرایند انتخاب شریک عاطفی سخت تر شده است بلکه آمار جدایی ها نیز به مراتب بالاتر رفته تا جایی که روزنامه ها و رسانه های ما از رشد بی سابقه این آمار در سال های اخیر خبر دادند.

بسیاری از این جدایی ها به خاطر عدم درک متقابل است و این در صورتی است که در هیچ زمانی به اندازه امروز کتب آموزشی درک متقابل وجود نداشت. پش مشکل از کجاست؟

مشکل اصلی از ندیدن نشانه ها و سیگنال های زبان بدن فرد مقابل است و در کنار آن ارسال اشتباهی سیگنال های زبان بدن خودمان است.

به عبارت ساده تر انگار هر دو طرف نابینا هستند. 

و این نابینا بودن مشکلات متعددی را به وجود می آورد که سرانجام همه آن ها منجربه به جدایی ها و شکست های عمیق عاطفی می شود.

ما می توانیم تمام سیگنال ها و ریزحالت های صورت را طوری بهت یاد بدهیم که بدون لحظه ای درنگ و فکر کردن بتوانی متوجه آنچیزی که در ذهن و احساسات فرد مقابل می گذرد شوی و بهترین تصمیم را اتخاذ کنی تا نه تنها در انتخاب شریک عاطفی ات بهترین تصمیم را بگیری بلکه رابطه تان را برای همیشه بیمه کنی.

آیا می خواهی از این به بعد در لحظه دروغ ها را تشخیص بدهی؟

بیا برای چند لحظه دنیایی بدون دروغ را تصور کن.

چقدر راحت تر و لذت بخش تر انسان ها می توانستند رشد کنند و چقدر از آسیب ها بیشتر به دور می ماندند.

تا به حال چند برایت اتفاق افتاده است که بخاطر دروغ شیرینی که دیگران بهت گفته اند، تصمیم اشتباهی را گرفته باشی؟

احتمالا خیلی زیاد. و گرنه هیچکس بطور ذاتی دوست ندارد تصمیمات اشتباهی را بگیرد که زندگی اش طعم تلخی بگیرد.

به واسطه ماکرو اکسپرشن ها و ریزحالت های صورت و سیگنال های زبان بدن بهت کمک می کنیم که بتوانیم در لحظه دروغ را تشخیص دهی و بهترین تصمیم را بگیری.

حال در این صورت چه به لحاظ عاطفی و چه به لحاظ مالی و کاری می توانی شاهد پیشرفت های بزرگی در زندگی ات باشی.

 

حالا دنیایت رنگ و روی تازه تر و زیباتری به خود نگرفت؟

زمانی که بتوانی در دنیایی زندگی کنی که دروغی در آن وجود ندارد و توانایی خواندن ذهن و احساسات افراد را داشته باشی آنوقت می توانی با اعتماد به نفس بسیار بالاتری زندگی کنی.

عموم ترس های ما مربوط به نوع قضاوت کردن دیگران نسبت به ماست و زمانی که ما دقیقا می دانیم چه چیزی در ذهن شان می گذرد و چرا آن فکر نقش بسته است خیلی راحت تر می توانیم نسبت به آن واکنش مثبت نشان دهیم.

در واقع هیچ ترسی برای ما وجود ندارد چون می توانیم به عنوان یک آلفا در شهر قدم بزنیم و بدون اینکه دیگران متوجه شوند بدانیم در ذهن شان چه می گذرد.

و یکی از مهمترین دلایلی که مشتریان ما، ما را به دیگران پیشنهاد می دهند همین است. 

حس بهتر و قدرت بیشتر برای زیستن.

 

آیا می خواهی بصورت مشاوره خصوصی کمکت کنیم؟

برای رسیدن به مطلوب ترین نتیجه ما بصورت خصوصی مشاوره می دهیم و در طول مشاوره ها کمک می کنیم هر بار چند پله رشد بیشتری را تجربه کنی.

هر جایی هم که مشکل داشته باشی کمک می کنیم همان موقع آن را برطرف کنی.

در مشاوره های خصوصی ما وقت کافی برای گوش دادن به مشکلات و خواسته های شما داریم و طبیعتا با توجه به آن ها بهترین راه حل را که دقیقا مناسب شما باشد را پیشنهاد می دهیم.

مهمتر از همه این ها، این است که اینجا تنها جایی است که به هیچ عنوان قضاوت نمی شوی و تمام گفتگو ها بین خودمان به مانند یک راز تا ابد باقی می ماند.